Performance  Water  (2019)

Performance Water (2019)

Erhöll startstöd från Region Jämtland-Härjedalen . framfördes på KulTur 27 och 28 maj 2019. Härke Konstcentrum