255-åriga Granen, Fjällandet

255-åriga Granen, Fjällandet